Công thông tin điện tử người khuyết tật Việt Nam

Xem nhiều trong tuần
Tài trợ tiếp lửa
Trái 1
Thăm dò ý kiến

Bạn thuộc dạng tật?

Thống kê
  • Đang truy cập114
  • Hôm nay14,597
  • Tháng hiện tại253,212
  • Tổng lượt truy cập6,563,780

Kế hoạch giáo dục trẻ khuyết tật để giúp trẻ hòa nhập cộng đồng

Thứ tư - 21/03/2018 23:24
Kế hoạch giáo dục trẻ khuyết tật là một trong những vấn đề cần quan tâm hiện nay của xã hội, các cấp chính quyền từ Trung ương đến cơ sở đối với cộng đồng người khuyết tật nói chung và trẻ em khuyết tật nói riêng. Nếu trẻ khuyết tật được chăm sóc dạy dỗ theo đúng kế hoạch đề ra thì trẻ khuyết tật sẽ có những thay đổi tiến bộ, tích cực trong nhận thức về cuộc sống và học tập được tốt sớm hòa nhập với mọi người xung quanh.
 
Kế hoạch giáo dục trẻ khuyết tật là một trong những mục tiêu trọng điểm của Đảng, nhà nước, cộng đồng và cả của ngành giáo dục. Việc chăm sóc trẻ khuyết tật mà trọng tâm chính là thúc đẩy và bảo vệ quyền chăm sóc, giáo dục, đảm bảo về mặt vật chất và tinh thần luôn là những định hướng chính sách quan trọng được thực hiện trong các giai đoạn phát triển đất nước. Trẻ em khuyết tật rất cần được sự quan tâm đặc biệt hơn nữa bởi vì trẻ đã chịu rất nhều thiệt thòi về tâm lý cũng như thể chất so với các trẻ bình thường khác.

Lập kế hoạch giáo dục trẻ khuyết tật là một trong những yêu cầu cần thiết trong quá trình chăm sóc và giảng dạy trẻ khuyết tật. Cần có những mục tiêu, chính sách thực tế để kế hoạch giáo dục trẻ khuyết tật để trong quá trình thực hiện được tốt.
 

Thực trạng về kế hoạch giáo dục trẻ khuyết tật hiện nay


Theo thống kê năm 2017 Việt Nam hiện nay có khoảng 8 triệu người khuyết tật chiếm 7.8% dân số trong đó trẻ khuyết tật là 2.264.000 chiếm 28,3%. Trẻ khuyết tật bao gồm các dạng tật như: khuyết tật vận động, khuyết tật khiếm thính, khiếm thị, trẻ chậm phát triển trí tuệ...Vì thế cần có kế hoạch giáo dục trẻ khuyết tật cho từng dạng khuyết tật và từng giai đoạn của trẻ để trẻ có khả năng phát triển tư duy, ngôn ngữ, nhận thức...

Giáo dục trẻ khuyết tật là một vấn đề rất khó khăn cần được quan tâm, giúp đỡ hơn nữa từ chính phủ, các cấp cơ sở, các tổ chức xã hội, đối với những tổ chức, các cá nhân đang trực tiếp chăm sóc, dạy dỗ trẻ khuyết tật.

 
 
ke hoach giao duc tre khuyet tat 2Những mục tiêu chính trong kế hoạch giáo dục trẻ khuyết tật

 

Một trong những mục tiêu của kế hoạch giáo dục trẻ khuyết tật mà Đảng và Nhà nước, các cấp quản lý giáo dục và xã hội cần quan tâm là:
- Cần lập kế hoạch giáo dục trẻ khuyết tật cho từng đối tượng trẻ khuyết tật, căn cứ vào tình trạng khuyết tật của trẻ để có các phương pháp giáo dục phù hợp với từng nhóm đối tượng khuyết tật.
- Kế hoạch giáo dục trẻ khuyết tật được chia thành từng nhóm như:
+ Kế hoạch giáo dục trẻ khiếm thính.
Kế hoạch giáo dục trẻ khiếm thị.
+ Kế hoạch giáo dục trẻ chậm phát triển trí tuệ.
+ Kế hoạch giáo dục trẻ tự kỉ
- Kế hoạch giáo dục trẻ khuyết tật mầm non.
- Kế hoạch giáo dục trẻ khuyết tật tiểu học.

*Mục tiêu chung trong kế hoạch giáo dục trẻ khuyết tật:

Tùy theo từng thời điểm, hiện trạng trẻ, điều kiện cơ sở vật chất của trung tâm, nhà trường nơi có trẻ khuyết tật đang theo học mà kế hoạch giáo dục trẻ khuyết tật cần được lập theo thực tế. Nhưng vẫn cần có những mục tiêu chung như sau:

- Giúp trẻ  khuyết tật được hưởng quyền học tập bình đẳng như những trẻ bình thường.
- Tạo điều kiện và cơ hội cho trẻ khuyết tật học văn hóa, học nghề, phục hồi chức năng và phát triển khả năng của bản thân để hòa nhập với cộng đồng.
- Huy động và tiếp nhận trẻ khuyết tật đến học tại các trường, các trung tâm giáo dục giành riêng cho người khuyết tật.
- Xây dựng cơ sở vật chất, tạo cơ hội và điều kiện cho trẻ khuyết tật, được tham gia các hoạt động xã hội để trẻ xóa bỏ mặc cảm tự tin hòa nhập với cộng đồng;
- Xây dựng kế hoạch hoạt động, đội ngũ giáo viên giúp hỗ trợ cho trẻ khuyết tật theo học ở các lớp.
- Phối hợp chặt chẽ giữa các tổ chức xã hội với gia đình và cộng đồng để chăm sóc, giáo dục cho trẻ  khuyết tật.
- Các cấp quản lý giáo dục, nhà trường cần tạo điều kiện cho giáo viên tham gia học tập nâng cao chuyên môn về giáo dục cho trẻ khuyết tật.
Giúp học sinh khuyết tật phát triển khả năng giao tiếp, khả năng nhận thức, kỹ năng xã hội và hoà nhập cộng đồng.

- Có ít nhất 70% trẻ khuyết tật trong độ tuổi mầm non và phổ thông được tiếp cận giáo dục hòa nhập chất lượng, bình đẳng và thân thiện như trẻ bình thường.
- Có ít nhất 50% cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên hỗ trợ giáo dục trẻ khuyết tật được tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn về giáo dục người khuyết tật.
- Có ít nhất 40% tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật.
- 100% các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, cơ sở giáo dục được phổ biến và thực hiện đúng các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục người khuyết tật.

* Mục tiêu cho kế hoạch giáo dục trẻ khuyết tật mầm non:
 

ke hoach giao duc tre khuyet tat mam non 2
Kế hoạch giáo dục trẻ khuyết tậ mầm non


Kế hoạch giáo dục trẻ mầm non phải đạt tiêu chuẩn theo đúng quy định, giúp trẻ khuyết tật được hưởng quyền học tập bình đẳng như những trẻ khác.Để trẻ khuyết tật mầm non có điều kiện và cơ hội được học tập, vui chơi, hòa nhập cộng đồng, phục hồi chức năng và phát triển trí tuệ.

* Mục tiêu cho kế hoạch giáo dục trẻ khuyết tật tiểu học:

Căn cứ vào tình hình thực tế của học sinh mà các trường, các giáo viên trực tiếp giảng dạy trẻ khuyết tật mà kế hoạch giáo dục trẻ khuyết tật tiểu học phải nắm được các kiến thức theo đúng yêu cầu đề ra.

 

Ke hoach giao duc tre khuyet tat tieu hoc 3
Thực hiện kế hoạch giáo dục trẻ khuyết tật tiểu học
  

Một số văn bản pháp luật căn cứ để lập kế hoạch giáo dục trẻ khuyết tật


Các tổ chức, trung tâm, các cá nhân đang chăm sóc dạy dỗ trẻ khuyết tật cần căn cứ vào các văn bản đã được phê duyệt để lập kế hoạch giáo dục trẻ khuyết tật theo đúng đường lối, khả năng và tình hình thực tế của trẻ.
- Căn cứ công ước Quốc tế vầ quyền trẻ em.
- Căn cứ vào điều 6 của luật chăm sóc và bảo về trẻ em năm 1991.
- Căn cứ điều 59 Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam năm 1992.
- Căn cứ vào điều 116 Pháp lệnh người tàn tật 30/7/1998.
 - Căn cứ vào Đề án trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2012 – 2020 được thủ tướng chính phủ phê duyệt theo quyết định số 1019/QĐ-Ttg ngày 05/8/2012.
- Căn cứ vào quyết định số 23/2006/QĐ-BGD&ĐT quy định giáo dục trẻ khuyết tật ban hành ngày 22/5/2006.
- Căn cứ vào quyết định số 1100/QĐ-Ttg ngày 21/6/2016 của thủ tướng chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện công ước của Liên hợp quốc về quyền của người khuyết tật.


Những hạn chế trong quá trình thực hiện kế hoạch giáo dục trẻ khuyết tật

 

 - Công tác tuyên truyền về các chính sách giáo dục cho trẻ khuyết tật còn nhiều hạn chế cả về nguồn lực và cách thức thực hiện. Do đó các gia đình có trẻ khuyết tật chưa nắm được nhiều thông tin về  cơ sở giáo dục chuyên biệt hoặc bán hòa nhập dẫn đến trẻ khuyết tật chưa có cơ hội tiếp cận với các hình thức giáo dục phù hợp.

Trong điều kiện một số dạng tật phức tạp như trẻ tự kỷ và trẻ chậm phát triển trí tuệ diễn biến phức tạp thì việc chuẩn hóa hoặc xây dựng kế hoạch giáo dục trẻ khuyết tật phù hợp có ý nghĩa quan trọng trong việc hòa nhập cộng đồng.
- Hiện nay nhiều tỉnh thành không có các trường chuyên biệt trong khi thực tế nhu cầu học trong các trường chuyên biệt đối với những trường hợp không thể học hòa nhập là rất khó khăn. Việc quy hoạch hệ thống trung tâm hỗ trợ giáo dục hòa nhập và cơ sở giáo dục chuyên biệt cần sớm được nghiên cứu và hoàn chỉnh.

- Đội ngũ giáo viên trực tiếp giảng dạy còn chưa được trang bị đầy đủ các kiến thức cơ bản liên quan đến trẻ khuyết tật trong khi những đặc điểm tâm sinh lý, kiến thức về dạng tật và mức độ khuyết tật có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao chất lượng học tập của trẻ.

Để kế hoạch giáo dục trẻ khuyết tật được thực hiện tốt cần được sựu quan tâm hơn nữa của Nhà nước và cộng đồng xã hội. Các nhà trường, các giáo viên trực tiếp giảng dạy tre khuyết tật cũng cần củng cố thêm nhiều kiến thức, điều kiện dạy học nâng cao để trẻ khuyết tật có được sự phát triển tiến bộ sớm hòa nhập được với cộng đồng.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Xếp hạng: 0 - 0 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây